+kán-kài
~ robot Adding: de, eo, fr, it, nl, oc, wa Removing: vi
A-giâu thó-lūn | kòng-hiàn
+kán-kài
Tē 1 chōa:
{{busy|[[User:A-giâu|A-giâu]]}}
{{User:A-giâu/Ke-si-thâu}}
{{border|[[Image:Flooded paddy field in Wu-chih Taiwan.jpg|250px]]}}<br style="clear:both;"/>
 
[[m:User:a-giâu|Meta]] | [[:commons:User:a-giâu|Commons]] | [http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=a-gi%C3%A2u&dbname=zh_min_nanwiki_p stats]
 
Goá chú-iàu iōng [http://lomaji.com/siau-sit/2006/01/1006.php ToCyrillic] phah jī. Ū sî-chūn iōng [[Keyman]] chhiâu tiāu-hû, soá jī-bó.
 
Tùi Holopedia ê khoàⁿ-hoat: siūⁿ--tio̍h chiah kóng.
 
== Chōng-hóng / Current status==
<!--{{busy|[[User:A-giâu|A-giâu]]}}-->
 
== Thāi-tō·==
 
*[[Wiki]] sī kong-khai ê.
*Hiâm Wikipedia siá liáu bô súi-khùi khah su lo̍h-chhiú chhap--1-kha ah.
第15行 ⟶ 第18行:
 
== Koàn-sì==
 
* Góa khah kah-ì tiàm bûn-chiuⁿ ê thó-lūn-ia̍h thó-lūn, in-ūi khah ē-tàng lia̍p-chek chu-goân, tùi sin lâi ê pêng-iú khó-lêng ū pang-chān.
* Góa nā lâu oē tī lí hia, lí ē-sái ti̍t-chia̍p tī hia hôe-ho̍k bô iàu-kín. Góa ē lī-iōng kàm-sī-toaⁿ tui-chong, m̄-bián cháu lâi góa chia, ke bô-êng--ê. (Thó-lūn khǹg kāng ūi mā khah hó liáu-kái kui-ê thó-lūn ê thâu-bóe.)
14,442

次編輯