"Goân-sī Bu̍t-gú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Ch5 wakamurasaki.jpg|thumb|210px|Biâu-su̍t tē-5 thiap ({{Lang|ja|帖}}), [[Wakamurasaki]] ({{Lang|ja|若紫}}) ê tô͘-ōe.]]
 
'''''Genzi Monogatari''''' ({{Lang|ja|源氏物語}}; "Goân-sī ê Kò͘-sū"), sī [[Ji̍t-pún]] tī [[HeianPêng-an sî-tāi]] ê bûn-ha̍k chok-phín, chok-chiá iōng [[Murasaki Sikibu]] ({{Lang|ja|紫式部}}) chòe mîa, sī thong-sè-kài siāng-chá ê [[siáu-soat]] chi-it. [[Hàn-gí]] ê hoan-e̍k ū [[Lîm Bûn-ge̍h]] (林文月) kap [[Hong Chú-khái]] (豐子愷) ê pán-pún.
 
== Siong-koan ê bûn-chiong ==