"Gī-hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: Gī-hōe sī chi̍t ê chèng-hú ê li̍p-hoat ki-koan. Kok-ka ê gī-hōe kiò-chò kok-hōe.)
 
無編輯摘要
'''Gī-hōe''' sī chi̍t ê [[chèng-hú]] ê [[li̍p-hoat ]] ki-koan. [[Kok-ka]] ê gī-hōe kiò-chò '''kok-hōe'''.
{{stub}}