"Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chhú-siau Kaihsu (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 440521
(Chhú-siau Kaihsu (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 440521)
[[1894 nî]], [[Tāi-chheng]] kah Ji̍t-pún in-ūi Tiâu-sián būn-tê hoat-seng [[Kah-ngó͘ chiàn-cheng]]. Tāi-chheng chiàn-pāi, [[1895 nî]] Tâi-oân koah-hō͘ Ji̍t-pún.
 
[[Tâi-ôan chóng-tok]]
<table border="1" cellpadding="2">
<caption>[[Tâi-ôan chóng-tok]]</caption>
<tr><th>Hun-kî</th><th>Sî-kan</th><th>Kai-kip</th><th>Miâ(Hàn-jī)</th><th>Miâ (Ji̍t-pún Lô-má-jī)</th></tr>
<tr><th rowspan=7>綏撫時期 (1895~1919) chá-kî bú-koaⁿ chóng-tok</th><td>1</td><td>Hái-kun tāi-chiòng</td><td>樺山 資紀</td><td>[[Kabayama Sukenori]]</td></tr>