"Tensyôin" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ Kaihsu 已移動頁面 TenshōinTensyôin
~無編輯摘要
Tē 1 chōa:
[[File:Tensyoin.jpg|right|225px|thumb|Tenshōin.]]
'''TenshōinTensyôin''' ({{lang|ja|天璋院}}; 1836/02/05-1883/11/20), [[Hô-ló-oē|Hô-ló-uē]] ê [[tha̍k-chheh-im|tha̍k-tsheh-im]] tha̍k-tsò '''Thian-tsiong-īnn''', mā hō-tsò '''Atsuko''' ({{lang|ja|篤子}}), sī [[Tokugawa Iesada]] ({{lang|ja|德川家定}}) ê [[bó|bóo]], mā sī [[Ji̍t-pún]] [[Tokugawa shogunate]] ê tē 13 uī [[Shogun]].
 
I ê lāu-pē [[Shimazu Tadatake]]({{lang|ja|島津忠剛}}) sī [[Satsuma-hoan|Satsuma-huan]] [[Shimazu--sī]] ê ka-tso̍k siú-líng.