"Tensyôin" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
[[File:Tensyoin.jpg|right|225px|thumb|Tenshōin.]]
'''Tensyôin''' ({{lang|ja|天璋院}}; 1836/02/05-1883/11/20), [[Hô-ló-oē|Hô-ló-uē]] ê [[tha̍k-chheh-im|tha̍k-tsheh-im]] tha̍k-tsò '''Thian-tsiong-īnn''', mā hō-tsò '''AtsukoAtuko''' ({{lang|ja|篤子}}), sī [[Tokugawa Iesada]] ({{lang|ja|德川家定}}) ê [[bó|bóo]], mā sī [[Ji̍t-pún]] [[Tokugawa shogunate]] ê tē 13 uī [[Shogun]].
 
I ê lāu-pē [[ShimazuSimazu Tadatake]]({{lang|ja|島津忠剛}}) sī [[SatsumaSatuma-hoan|SatsumaSatuma-huan]] [[ShimazuSimazu--sī]] ê ka-tso̍k siú-líng.
 
I ê pē-bú kā i ê pún-miâ hō-tsò '''KatsuKatu'''({{lang|ja|一}}). Hōo [[ShimazuSimazu Nariakira]] phō khì í-āu, i kái-miâ '''AtsukoAtuko'''({{lang|ja|篤子}}); liâm-mi koh khì hōo [[Konoe Tadahiro]] siu-ióng, kái-miâ tsò '''Fujiwara no Sumiko'''({{lang|ja|藤原の敬子}}).
 
== Sing-pîng ==
1835 nî, Tenshōin tī [[KagoshimaKagosima]] tshut-sì, liâm-mi hōo Shimazu Nariakira siu tsò khè-kiánn. Tâng-nî 8 gue̍h 21 hō, in tsuân-ke tshian-suá khì [[Edo]], it-sing m̄ bat koh-tsài tńg-khì KagoshimaKagosima.
 
[[Category:Ji̍t-pún jîn-bu̍t]]