"Hàn-gí Koaⁿ-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox Language
|name = 漢語官話/汉语官话
|states = {{flag|Tiong-kok}}
|region =
|speakers = 9.6 ek
|script = [[Hàn-jī]]
|familycolor = Sino-Tibetan
|fam1 = [[Hàn-Chōng gí-hē]]
|fam2 = [[Hàn-gí|Hàn-gí-cho̍k]]
|nation =
|agency =
|iso1 = zh
|iso2b = chi
|iso2t = zho
|iso3 = cmn
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Idioma mandarín.png|200px]]<br />Hàn-gí Koaⁿ-oē ê hun-pò͘
}}
'''Hàn-gí Koaⁿ-oē''' (漢語官話) mā kiò choè '''Koaⁿ-oē''' (官話), sī [[Hàn-Chōng gí-hē]] [[Hàn-gí]] ê 1 ê gí-giân. Chiah oē tī [[Hok-kiàn]] iā hō͘ lâng kiò choè '''Pak-hong-oē''' (北方話).
 
匿名使用者