"Chū-iû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Chū-iû''' ({{lang|zh|自由}}) sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k lāi-bīn ê kài-liām; tī chi̍t ê tiâu-kiāⁿ chi-hā, jîn-lūi ē-sái chū-ngó͘ chi-phòe, chioh-...
(Sin ia̍h: '''Chū-iû''' ({{lang|zh|自由}}) sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k lāi-bīn ê kài-liām; tī chi̍t ê tiâu-kiāⁿ chi-hā, jîn-lūi ē-sái chū-ngó͘ chi-phòe, chioh-...)
(Mò̤ chă)