"Chhoà Sūi-goa̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[Image:Tsai_dancer_house.JPG|300px|right]]
'''Chhòa Sūi-goa̍t''' (蔡瑞月), ([[1921 nî]] ? go̍eh ??-[[2005 nî ]] 5 go̍eh 29). [[Tâi-ôan]] [[hiān-tāi-bú]] ūn-tōng tiòng-iàu ê phah-hng chiá. 1921 nî chhut-sì tī [[Tâi-lâm]], 1937nî Tâi-lâm Tē-jī Ko-téng Lú-ha̍k-hāu chhut-gia̍p, 1941 nî [[Ji̍t-pún]] [[Tang-kiaⁿ]] [[Isii Baku]] (石井漠) Bú-tō Thé-io̍k Choan-kho chhut-gia̍p. I tī 1947 nî tńg-lâi Tâi-ôan, khí-chō Tâi-ôan le̍k-sú téng-kôan tē-it-keng [[bú-tō]] gián-kiù-siā: '''Chhòa Sūi-go̍at Bú-tō Gián-kiù-siā'''.
 
匿名使用者