"Sim-tiān-tô͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Chèng-siông ê EKG: oāⁿ tô͘ (khah súi)
Chèng-siông ê sim-thiàu oē--chhut-lâi ê EKG it-poaⁿ ū 1 ê P pho, 1 ê QRS complex, 1 ê T pho. Ū sî-chūn oan-ná ē chhut-hiān U pho.
 
[[Category:I-ha̍k]]
 
 
[[da:Elektrokardiogram]]
匿名使用者