"Sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

categories
~ (ke phāng)
(categories)
 
Éng-chá ê lâng lia̍h-kóng sim sī tī [[sim-chōng]] lāi-té, só·-í chiah ē kā chit-hō thiu-siōng ê "mi̍h" kiò-chò "sim", lán chit-má iû-goân ē kóng "sim-lāi", "hó-sim" téng-téng ê gí-sû, lóng sī in-ūi án-ne lâu--lo̍h-lâi ê kóng-hoat.
 
[[Category:Lâng]]
[[Category:Tiat-ha̍k]]
[[Category:Sim-lí-ha̍k]]
 
[[de:Gemüt]]
匿名使用者