"Tōa-îⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (ke tô·)
無編輯摘要
Tōa-îⁿ ([[Hàn-jī]]: 大圓); Tōa-îⁿ-kho·-á ([[Hàn-jī]]: 大圓箍仔)
[[Image:Great circle.png|right|Kiû-bīn ê tōa-îⁿ]]
Tōa-îⁿ sī kiû-bīn bīnpiáu-téngbīn ê 1-chióng te̍k-sû ê [[iⁿ]]. Tōa-îⁿ ū kúi-â-chióng ê tēng-gī. Bô-lūn toh-1-chióng tēng-gī, lóng-sī sio-siâng ê ì-sù.
 
*Tōa-îⁿ sī tī kiû-bīn bīn-téng 1 ê kap kîu ū kāng-khoán [[pòaⁿ-kèng]] ê îⁿ.
*Tōa-îⁿ sī 1 ê kiû, 1 ê keng-kòe kiû tiong-sim ê chhiat-phìⁿ tī kiû-bīn chhiat chhut-lâi ê îⁿ.
*Tōa-îⁿ sī tī 1 ê kiû bînbīn-téng ē-sái ōe chhut-lâi ê siongsiōng tōa ê îⁿ.
 
[[de:Großkreis]]
14,442

次編輯