"Sat-bó͘-jíⁿ-kì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sat-bó·-jíⁿ-kì sóa khì tī Sat-bó͘-jíⁿ-kì: hô͘-lô͘-tiám kái Unicode-sek
無編輯摘要
~ (Sat-bó·-jíⁿ-kì sóa khì tī Sat-bó͘-jíⁿ-kì: hô͘-lô͘-tiám kái Unicode-sek)
14,442

次編輯