"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
== Miâ-chheng ==
 
[[Puyuma-cho̍k]] kiò chit ê tó hō·-chò '''Botol'''. [[Pangcah-cho̍k]] kiò i '''Buturu'''. [[Ji̍t-pún]]-lâng 1607 nî ê tē-tô· kiò i hō·-chò '''Tabako Sima''' (?島). [[Se-pan-gâ]]-lâng 1626 nî ê [[tē-tô·]] mā ū hián-sī chit ê tó. [[Hoat-kok]]-lâng 1654 nî ê tē-tô· hóng [[Ji̍t-gí]] im, chù '''Tabaco Xima'''. [[Kē-tē-kok]] [[Ioannes van Keulen]] ê kong-si tī 1680 nî chhut-pán ê tē-tô· mā chheng-ho· Lân-sū chò '''Tabaco Xima'''. [[Jean-Francois de Galaup]] (La Pérouse ê ''comte'') tī 1780 nî-tāi ê hâng-hái-kì iōng '''Botel Tabaco-xima''' chit sû. [[Chheng-tiâu]] 1878 nî ê Tâi-oân tē-tô· thâu-1-pái hián-sī Lân-sū. [[Tiong-kok]] hō miâ chò '''Âng-thâu-sū''' (紅頭嶼); Ji̍t-pún-lâng thóng-tī Tâi-oân ê sî, kā chioh lâi iōng, tha̍k ''Kôtôsho''. Âng-thâu-sū mā ū lâng kóng sī Âng-tāu-sū (紅豆嶼). Āu--lâi Se-hng khah chia̍p iōng '''Botel Tobago''' chit ê miâ.
 
In-ūi tī 1960 nî-tāi chhut-sán [[lân-hoe]] chhut-miâ, Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú kā kái miâ chò Lân-sū (蘭嶼). Eng-bûn hoan-e̍k '''Orchid Island'''.
14,442

次編輯