"Hô-lân Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Kingdom_of_the_Netherlands_in_its_region_(special_marker).svg|250px|thumb|O-lân Ông-kok: [[O-lân]] kap hái-gōa kò͘-sêng-kok.]]
 
'''O-lân Ông-kok''' ([[Kē-tē-gú]]: ''Koninkrijk der Nederlanden'', "Kē-tē ê Ông-kok"), sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]. "Kē-tē Kok-ka" (Low Countries/Benelux) ê 1 hūn-chú. I sī tī sai-pak [[Europa]], kap [[Pak Hái]], [[Belgien]], [[Tek-kok]] sio-liâm.