"Chéng (hun-lūi-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Chéng (hun-lūi-ha̍k) chit ia̍h khì Chióng (hun-lūi-ha̍k)
無編輯摘要
{{Biological classification|2=ChéngChióng sī seng-bu̍t ê ki-pún hun chàn lāi-té ê boé chi̍t kip.}}
 
Tī [[seng-bu̍t-ha̍k]], '''chéngchióng''' ([[Eng-gí]]: ''species''), ia̍h sī '''bu̍t-chéngchióng''', tû-liáu sī [[Hun-lūi-ha̍k|hun-lūi]] ê ki-pún téng-kip, mā ē-tàng ēng-lâi chí pâi tī chi̍t-ê téng-kip ê hun-lūi tan-oân, chhan-chhiūⁿ "[[lâng]]" (''Homo sapiens'') tio̍h sī chi̍t-ê "chéngchióng".
 
Kho-ha̍k-kài tùi chèng ū chin-chē bô-kâng ê jīn-tēng hong-sek. Chi̍t-ê khah phó͘-thong m̄-koh bô chún-khak ê tēng-gī sī kóng "bô-kâng [[sèng-piat]] ē-sái [[kau-phoè]], pēng-chhiá seⁿ hā ū seng-thòaⁿ lêng-le̍k ê āu-tāi ê chi̍t kûn seng-bu̍t."