"Kau-phòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Kau-phòe''' sī lâng kap tōng-bu̍t ūi-tio̍h seⁿ-thôaⁿ chò ê tāi-chì. Lâng ê kau-phòe hō-chò '''sèng-kau'''. Ū ê tōng-bu̍t kiâⁿ thé-gōa (tī [[sin-...
(Sin ia̍h: '''Kau-phòe''' sī lâng kap tōng-bu̍t ūi-tio̍h seⁿ-thôaⁿ chò ê tāi-chì. Lâng ê kau-phòe hō-chò '''sèng-kau'''. Ū ê tōng-bu̍t kiâⁿ thé-gōa (tī [[sin-...)
(Mò̤ chă)