"Tōa-îⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
Tōa-îⁿ ([[Hàn-jī]]: 大圓); Tōa-îⁿ-kho·-á ([[Hàn-jī]]: 大圓箍仔)
 
Tōa-îⁿ sī kiû-bīn bīn-téng ê 1-chióng te̍k-sû ê [[iⁿ]]. Tōa-îⁿ ū kúi-â-chióng ê tēng-gī. Múi 1 chióng tēng-gī lōng sio-siâng.
1,295

次編輯