"Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

en: ja:
(chham-khó en: ja:)
(en: ja:)
 
Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ hóng-sàng ê sî, mā tiāⁿ-tiāⁿ ēng [[ga̍k-thoân]] lâi phoāⁿ-chàu, tán ū-siaⁿ tiān-iáⁿ ê ki-su̍t si̍t-chè èng-iōng liáu-āu, bô-siaⁿ tiān-iáⁿ mā tī hòng-sàng ê sî ka-siōng [[siaⁿ-tō]] (''sound track''), hō-chò ū-siaⁿ-pán (''sound version'').
 
 
Tī bô-siaⁿ tiān-iáⁿ ê sî-tāi, [[Ji̍t-pún]] kap [[Tâi-oân]] tī iáⁿ-hì leh pàng ê sî, ē ū [[piān-sū]] kāng-sî-chūn chò loē-iông ê kái-soeh, hit-tang-chūn mā chhut-hiān chi̍t-koá chhut-miâ ê piān-sū.
 
[[en:Silent film]]
[[ja:サイレント映画]]