"Hóe-sio" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
[[File:FirePhotography.jpg|thumb|Hoé-sio]]
 
'''Hoé-sio''', he̍k-chiá kóng '''hoé-chai''', sī kóng [[hoé]] só͘ chō-sêng ê chai-hāi, sī [[lâng]] ji̍t-siông seng-oa̍h só͘ bīn-tùi, só͘ thê-hông ê chi̍t khoán [[chāi-lān]]. Nā-sī lâng teh tòa ê só͘-chai hoat-seng bô hoat-tō͘ thang khòng-chè ê hóe-sio, kiò-chò '''hóe-sio-chhù'''. Tī hiān-tāi-hoà ê siâⁿ-chhī, kiù-hoé, ia̍h-sī kóng [[siau-hông]], sī ki-pún ê chèng-hú gia̍p-bū chi it. Nā-sī lâng teh tòa ê só͘-chai hoat-seng bô hoat-tō͘ thang khòng-chè ê hóe-sio, kiò-chò '''hóe-sio-chhù'''.
 
* [[hóe-sio-soaⁿ]]