"Zayn Malik" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯
zayn malik is the membre of the international group one direction and he is muslim because he is say أشهد أن لا الاه إلا الله و أن محمد رسول الله in his compte on Twitter
匿名使用者