"Hái-lâm-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
*[[Pe̍k-soa Lê-cho̍k Chū-tī-koān]] (白沙黎族自治縣)
*[[Khêng-tiong Lê-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-koān]] (瓊中黎族苗族自治縣)
*[[Lêng-suíchúi Lê-cho̍k Chū-tī-koān]] (陵水黎族自治縣)
*[[Pó-têng Lê-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-koān]] (保亭黎族苗族自治縣)
*[[Lo̍k-tong Lê-cho̍k Chū-tī-koān]] (樂東黎族自治縣)
匿名使用者