"Bûn-hòa Tāi Kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
[[File:ChinesePolitical slogansslogan by Red Guards on the campus of Fudan University 1976.jpg|thumb|right|200px|Bûn-hoà Tāi-kek-bēng]]
'''Bûn-hoà Tāi-kek-bēng''' (文化大革命), chèng-sek miâ-jī kiò choè '''Bû-sán-kai-kip Bûn-hoà Tāi-kek-bēng''' (無產階級文化大革命), kán-chheng '''Bûn-kek''' (文革), sī [[Tiong-kok]] léng-tō-lâng [[Mô͘ Te̍k-tong]] tī 1966 nî hoat-tōng ê chèng-tī ūn-tōng, bo̍k-te̍k sī chiong Tiong-kok thoân-thóng bûn-hoà ê mih-á choân-pō͘ siau-tû. 1976 nî Mô͘ Te̍k-tong koè-sin í-āu kiat-sok. Chiah ūng-tōng tùi Tiong-kok ê bûn-hoà phò-hoāi chin toā.