"Hùn-liān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hùn-liān''' sī siū lâng kà-sī he̍k-chiá ka-tī ián-si̍p ki-su̍t kap tì-sek ê kòe-têng. == Siong-koan == * Ha̍k-si̍p * Tōng-bu̍t hùn-li... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
{{stub}}
 
[[Category:Hêng-ûi-ha̍k]]
匿名使用者