"Chò-phōaⁿ tōng-bu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Thióng-bu̍t chit ia̍h khì Pôe-phōaⁿ tōng-bu̍t
無編輯摘要
'''ThióngPôe-phōaⁿ tōng-bu̍t''' he̍k-chiá kiò '''thióng-bu̍t''' sī ēng-lâi chò-phōaⁿ, him-sióng, ia̍h sī kò͘-chhù ê [[tōng-bu̍t]]. It-poaⁿ khah phó͘-phiàn ê thióng-bu̍t ū [[káu-á]], [[niau-á]], [[hî-á]], [[chiáu-á]], kap [[thò͘-á]] téng-téng. Mā ū lâng kā si̍t-iōng ê tōng-bu̍t, chhin-chhiūⁿ [[ti-á]], [[ke-á]] chò thióng-bu̍t. [[Pâ-thiông-lūi]] kap [[khun-thiông]] mā ū chi̍t-koá chhī lâi chò thióng-bu̍t. Jîn-lūi ūi tio̍h chhù-bī ia̍h lō͘-ēng, koh kā chia ê thióng-bu̍t poê-ióng chhut chin choē bô-kâng ê [[phín-chéng]].
 
==Siong-koan ê bûn-chiong==
*[[Ka-thiok]]
*[[Ka-chhī tōng-bu̍t]]
 
[[Category:Tōng-bu̍t]]