"Chò-phōaⁿ tōng-bu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Pôe-phōaⁿ tōng-bu̍t chit ia̍h khì Chò-phōaⁿ tōng-bu̍t
無編輯摘要
 
== Kóng-hoat ==
Lán-lâng tùi [[Hôa-gí]] chiohŪ chi̍t jī '''thióng-bu̍t''' lâi chheng chit khoán tōng-bu̍t, m̄-koh si̍t-chè seng-oa̍h chin chió teh ēng, lóng sī kaⁿ-taⁿ kóng "tōng-bu̍t" khah chē.
 
Pún kài-liām chāi [[Eng-gí]] sī ''pet'', tùi [[Scot-lân]] kap Pak [[Eng-lân]] thoân--lâi, khí-goân bô chheng-chó, chóng-sī chá-liân ū "[[lo̍h-sèng]] ê tōng-bu̍t" ê ì-sù.<ref>[http://www.etymonline.com/index.php?term=pet pet], Online Etymology Dictionary.</ref>