"Islam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva 已移動頁面 I-su-lân-kàuHôe-kàu 並覆蓋原有重新導向)
[[File:Muslim distribution.png|thumb|300px|Islam-kàu chāi hiān-tāi sè-kài ê hun-pò͘ .]]
 
'''I-su-lânHôe-kàu''' ia̍h(回教), goân-gí kóng '''Islam-kàu''' (伊斯蘭教; [[A-lá-peh-gí]]: الإسلام), chāi [[Tiong-hôa]] tē-khu iuⁿ-āū hoan-chòee̍k '''HôeI-su-lân-kàu''' (伊斯蘭教), sī chi̍t-khóan [[Abraham chong-kàu]], mā-sī [[it-sîn chong-kàu]]. Islam-kàu gôan-chū [[Islam sian-ti]] [[Muhammad]] ê kà-sī, sìn-gióng ê [[sîn]] sī ēng [[Allah]] (a-lá; 阿拉, 安拉) chò chheng-ho͘, khí-gôan-tē sī [[a-lá-peh pòan-tó]] ê [[Mecca|Mecca-siâⁿ]], chú-iàu ê keng-tián hō-chòe [[Qur'an]]. Islam sī hiān-chhú-sî sè-kài [[sìn-tô͘]] tē-jī-chōe ê [[chong-kàu]], ū 1 kàu 1.8 ek, chú-iàu hun-chòe [[Sunni-phài|Sunni]] (85%) chham [[Shia-phài|Shia]] (15%) nn̄g-ê phài-pia̍t.
 
[[Category:I-su-lân-kàu| ]]