"Sunni" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sunni-phài''' sī Islam-kàu ê chi̍t-ê kàu-phài, in jīn Muhammad ê tiūⁿ-lâng Abu Bakr chò Muhammad ê chiàⁿ kè-sêng-chiá. {{stub}}... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Sunni-phài''' sī [[Islam-kàu]] ê chi̍t-ê kàu-phài, in jīn [[Muhammad]] ê tiūⁿ-lâng [[Abu Bakr]] chò Muhammad ê chiàⁿ kè-sêng-chiá.
 
== Siong-koan ==
* [[Shia-phài]]
 
{{stub}}