"Jîn-bîn hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Jîn-bîn hō-miâ''' sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi chū-bîn ê chheng-ho͘. Tī Hō-ló-ōe it-poaⁿ sī kan-tan kā tē-hō-miâ ka-chiūⁿ "lâng",... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha gí-giân, phì-jû [[Eng-gí]], tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, pí-lūn in kiò ''China'' (Tiong-kok) ê lâng sī ''Chinese'', kiò [[Seoul]] ê lâng sī ''Seoulite''.
 
Tī Eng-gí ū chi̍t-ê sin chhòng ê jī kiò "demonym" (ì-sù: "jîn-bîn" + "hō-miâ"), choân-bûn piáu-sī jchūchū-bîn chheng-ho͘ ê kài-liām.
 
[[Category:Gí-giân]]