"Jîn-bîn hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Jîn-bîn hō-miâ chit ia̍h khì Chū-bîn hō-miâ
無編輯摘要
'''JînChū-bîn hō-miâ''' sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi chū-bîn ê chheng-ho͘. Tī [[Hō-ló-ōe]] it-poaⁿ sī kan-tan kā [[tē-hō-miâ]] ka-chiūⁿ "lâng", phì-jû "Ji̍t-pún" + "lâng", "Tâi-pak" + "lâng", chio̍h sī Ji̍t-pún kap Tâi-pak jîn-bîn ê chheng-ho͘.
 
Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha gí-giân, phì-jû [[Eng-gí]], in-ūi pún-sin [[khut-chiat-gí]] ê gí-giân te̍k-sek, koh saⁿ-lām kúi-a khoán bô-kâng le̍k-sú pōe-kéng ê sip-koàn, in tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, pí-lūn kiò ''China'' (Tiong-kok) ê lâng sī ''Chinese'', kiò [[Seoul]] ê lâng sī ''Seoulite''.