"So͘-liân Kiōng-sán Tóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|So͘-liân Kiōng-sán Tóng '''So͘-liân Kiōng-sán-tóng''' (蘇聯共產黨, Lō͘-se-a-gí: Коммунисти... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|So͘-liân Kiōng-sán Tóng '''So͘-liân Kiōng-sán-tóng''' (蘇聯共產黨, Lō͘-se-a-gí: Коммунисти... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者