"Bayingolin Bông-kó͘ Chū-tī-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Bayingolin Bông-kó͘ Chū-tī-chiu '''Bayingolin Bông-kó͘ Chū-tī-chiu''' (Uyghur-gí: {{lang|ug|بايىنغو... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Bayingolin Bông-kó͘ Chū-tī-chiu '''Bayingolin Bông-kó͘ Chū-tī-chiu''' (Uyghur-gí: {{lang|ug|بايىنغو... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者