"Alxa Bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Alxa-bêng '''Alxa-bêng''' (Bông-kó͘-gí: Алшаа аймаг, Hàn-g... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Alxa-bêng '''Alxa-bêng''' (Bông-kó͘-gí: Алшаа аймаг, Hàn-g... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者