"Lio̍k-an-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Lio̍k-an-chhī''' (六安市) sī Tiong-kok An-hui-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Anhui Hengchengkhu}} Category:An-hui ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Lio̍k-an-chhī''' (六安市) sī Tiong-kok An-hui-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Anhui Hengchengkhu}} Category:An-hui ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者