"Chu-sán-kai-kip" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
+en
~無編輯摘要
~ (+en)
'''Chu-sán-kai-kip''' (Eng-gí sī "bourgeoisie", "the capitalist class", Hàn-jī: 中產階級), i sī [[Chu-pún-chú-gī]] siā-hōe ê thóng-tī kai-kip.
 
{{Phí}}
 
[[en:Bourgeoisie]]
66

次編輯