"Allah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Allāh''' ( الله‎ ) sī A-la-pek-gí tùi Sîn ê choân-bûn kiò-hoat, sī ''al-'' (‏الـ‎ "He") kap ''ʾilāh'' (‏إله‎... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Allāh''' ( الله‎ ) sī A-la-pek-gí tùi Sîn ê choân-bûn kiò-hoat, sī ''al-'' (‏الـ‎ "He") kap ''ʾilāh'' (‏إله‎... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)