"Allah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
== Gí-goân-ha̍k ==
Só͘ kóng ''al-'' (‏الـ‎) kap ''ʾilāh'' (‏إله‎) ê cho͘-ha̍p, tī A-la-pek hū-kīn kî-tha bûn-hòa mā ū tùi-tâng ê hêng-sek, phì-jû tī [[Aram-gí]] ê hêng-sek sī ''Elah'' (אלה), lēng-gōa koh ū kiông-tiāu sek ê ''Elaha'' (אלהא). Nā tī [[Sèng-keng]] só͘ ēng ê [[Hi-pek-lâi-gí]] bûn-su, chi̍t jī it-poaⁿ siá chò ''Elohim'' (אלהים)
 
== Sú-iōng ==