"Allah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Allāh'''<ref>[[DIN 31635]]</ref> ( الله‎ ) sī [[A-la-pek-gí]] tùi [[Sîn]] ê choân-bûn kiò-hoat, sī ''al-'' (‏الـ‎ "[[koàn-sû|He]]") kap ''ʾilāh'' (‏إله‎ "Sîn") ê cho͘-ha̍p, goân-chhe ê ì-sù chio̍h sī "Hit-ê Sîn".
 
Allāh chú-iàu sī tī [[Islam-kàu]] tiong chheng-hō͘ î-it ê Sîn , m̄-koh ū-ê sî-tāi he̍k-chiá só͘-chāi, chi̍t jī mā tī [[Ki-tok-kàu]] téng chong-kàu lāi hong ēng lâi ho͘-kiò Sîn.
 
Kun-kù Islam-kàu sìn-gióng, Allāh sī tāi-piáu Sîn ê [[choan-iú bêng-sû]]. Chia só͘ kóng sī î-it ê Sîn, ú-tiū ê chhòng-chō-chiá, koh sī lâng ê pêng-phòaⁿ-chiá.
 
== Chham-khó ==
{{reflist}}
 
[[Category:A-la-pek-gí]]