"Ông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ robot Adding: id, ka, sh, sk, uk
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
[[]] m̄-sī [[kiōng-hô-kok]] ê [[kok-ka]], '''kok-ông''' ([[Eng-gí]]: ''monarch''; cha-bó·: ''queen''; cha-po·: ''king'') sī [[kok-ka ê thâu-lâng]]. [[Tī]] kó·-tāi, chu-hô· ([[Hàn-jī]]: 諸侯) chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê [[thâu-lâng]] hō-chòe "ông". [[Hiān-tāi]] ū-ê kun-chú-chè ([[Hàn-jī]]: 君主制) [[kok-ka ê thâu-lâng|kok-ka ê gôan-siú]], mā hō-chòe "ông".
 
Tī kó·-tāi, chu-hô· ([[Hàn-jī]]: 諸侯) chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê [[thâu-lâng]] hō-chòe "ông".
 
Hiān-tāi ū-ê kun-chú-chè (Hàn-jī: 君主制) [[kok-ka ê thâu-lâng|kok-ka ê gôan-siú]], mā hō-chòe "ông".
 
== Khoàⁿ ==
匿名使用者