"Hàn-gí Koaⁿ-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
̩̩|map= [[File:Idioma mandarín.png|200px]]<br />Hàn-gí Koaⁿ-oē ê hun-pò͘
}}
'''Hàn-gí Koaⁿ-oē''' (漢語官話) mā kiò choè '''Koaⁿ-oē''' (官話), sī [[Hàn-Chōng gí-hē]] [[Hàn-gí]] ê 1 ê gí-giân. Chiah oē tī [[Hok-kiàn]] iā hō͘ lâng kiò choè '''Pak-honghng-oē''' (北方話).
 
[[Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí]] sī Koaⁿ-oē ē-té ê 1 ê hong-giân.
匿名使用者