"Tōa-îⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~無編輯摘要
~ Chhiah-tō
*Tōa-îⁿ sī 1 ê kiû, 1 ê keng-kòe kiû tiong-sim ê chhiat-phìⁿ tī kiû-bīn chhiat chhut-lâi ê îⁿ.
*Tōa-îⁿ sī tī 1 ê kiû-thé bīn-téng ē-sái ōe chhut-lâi ê siōng tōa ê îⁿ.
 
[[Chhiah-tō]] sī 1 khoán tōa-îⁿ.
 
[[de:Großkreis]]
14,442

次編輯