"Tân Têng-pho" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
[[Image:Tan_Teng-pho.jpg|thumb|230px|right|Tân Têng-pho ê siòng-phìⁿ/liap-iáⁿ, nî-tāi put-siông]]
'''Tân Têng-pho''' ([[1895 nî]] 2 go̍eh 2 ji̍t - [[1947 nî]] 3 go̍eh 25 ji̍t), [[Tâi-oân]] ū-miâ ê [[ōe-ka]]. [[1926 nî]] í chi̍t-pak ''Ka-gī ke gōa'' ê ōe-chok, ji̍p-soán tē-chhit-kài [[Ji̍t-pún]] "[[Tè-kok Bí-su̍t Tián-lám-hōe]]" (kán-chheng "Tè-tián"); che sī [[Tâi-oân-lâng]] tē-it-pái í [[se-iûⁿ-ōe]] chìn-ji̍p Ji̍t-pún ê koaⁿ-hong tián-lám. Āu--lâi, iū-koh ji̍p-sóan Tè-tián kap kî-thaⁿ ê tián-lám kúi-lō-pái. [[1947 nî]] [[Jī-jī-pat sū-kiāⁿ]] po̍k-hoat liáu-āu, Tân Têng-pho tāi-páipiáu [[Ka-gī-chhī]] [[Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ Chhú-lí Úi-goân-hōe]], chiân-óng [[Chúi-siōng]] ki-tiûⁿ chìn-hêng hia̍p-siong, soah tī-leh [[3 go̍eh 25 ji̍t]] hit-kang, hō· [[Kok-bîn-tóng]] ê kun-tūi chhèng-sat sī-chiòng, hiáng-nî 52 hòe.
 
==Chá-nî ê sū-chek==
184

次編輯