"James Brown" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(James Brown(1933-2006) si Bi-kok South Carolina e soul koa-chu, funk musician. * 1956 ''Try Me!'' * 1959 ''Please Please Please'' * 1960 ''Think'' * 19... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''James Brown'''(1933-2006) si [[Bi-kok]] South Carolina e soul [[koa-chu,chhiú]] funk musician.
 
* [[1956]] ''Try Me!''
334

次編輯