"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (User talk:Bstlee sóa khì tī User talk:Luuva)
Chhiáⁿ iōng [[Wikipedia:Si%C3%A1-chok_%C3%AA_kui-ho%C4%81n#I.C5.8Dng_Latin-j.C4.AB_hoan-si.C3.A1_g.C5.8Da-b.C3.BBn|Kunrei-siki]] ([[ISO 3602]]) siá Ji̍t-pún-oē. – [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 2008-nî 5-goe̍h 8-jἰt (Sì) 13:46 (UTC)
 
:To-siā lí-ê thê-chhíⁿ :) [[User:Bstlee|BstleeLuuva]] 2008-nî 5-goe̍h 10-jἰt (La̍k) 07:28 (UTC)
549

次編輯