"Chū-lâi-chúi Kong-hn̂g" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

exchanged photo (higher resolution, un-distorted etc)
無編輯摘要
(exchanged photo (higher resolution, un-distorted etc))
[[File:TheKaohsiung BlueTaiwan Water -Tower, Kaohsiung-Park-01.JPGjpg|thumb|Kong-hn̂g lāi ê [[Lîm-tek-koaⁿ chúi-thah]].]]
 
'''Chū-lâi-chúi Kong-hn̂g''' (自來水公園) khah-chá sī ūi tī teh [[Tâi-oân]] [[Ko-hiông-chhī]] [[Lêng-ngá-khu]] ê [[chū-lâi-chúi]] siat-si, tī [[2003 nî]] chèng-hú chéng-lí chò [[kong-hn̂g]], lāi-té ū chi̍t-ê hùi-khì ê toā [[chúi-thah]], sī [[1960 nî]] só͘ siat.
2

次編輯