"Siòng choán-î" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

right|225px|thumb|Siòng ê choán-î '''Siòng choán-î''' (相轉移; {{lang|en|''phase transition''}}) he̍k-chiá '''siòng-piàn'... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
right|225px|thumb|Siòng ê choán-î '''Siòng choán-î''' (相轉移; {{lang|en|''phase transition''}}) he̍k-chiá '''siòng-piàn'... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
6,138

次編輯