"Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hoà-ha̍k为Hòa-ha̍k)
~無編輯摘要
Chiam-tùi biâu-su̍t '''[[lí-sióng khì-thé]] ê [[chōng-thài hong-thêng-sek]]''' sī [[Boyle hoat-chek]], [[Charles hoat-chek]] chham [[Gay-Lussac hoat-chek]] ê thóng-ha̍p, biâu-su̍t [[khì-thé]] ê [[ap-le̍k]], [[thé-chek]], [[bu̍t-chit ê liōng]], chham [[un-tō͘]] ê koan-hē.
 
hong-thêng-sek:
6,138

次編輯