"Pí-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 189.33.218.175 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 98265
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 189.33.218.175 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 98265)
== Thâu-tiâu bûn-jī>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EU SOU GAYY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Tī [[sò͘-ha̍k]], '''pí-sò͘''' (rational number) sī 2 ê [[chéng-sò͘]] ê [[pí]] (ratio) ia̍h [[siong (sò͘-ha̍k)|siong]], tiāⁿ siá chò ''a''/''b'', ''b'' m̄ sī [[0]]. Phó͘-thong-sî-á koàn-sì kā pí-sò͘ kiò chò '''[[hun-sò͘]]''' (fraction), mā ū lâng kā hō chò '''iú-lí-sò͘'''.
 
==
== Thâu-tiâu bûn-jī ==
 
== Thâu-tiâu bûn-jī>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EU SOU GAYY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Tī [[sò͘-ha̍k]], '''pí-sò͘''' (rational number) sī 2 ê [[chéng-sò͘]] ê [[pí]] (ratio) ia̍h [[siong (sò͘-ha̍k)|siong]], tiāⁿ siá chò ''a''/''b'', ''b'' m̄ sī [[0]]. Phó͘-thong-sî-á koàn-sì kā pí-sò͘ kiò chò '''[[hun-sò͘]]''' (fraction), mā ū lâng kā hō chò '''iú-lí-sò͘'''.
 
Ta̍k ê pí-sò͘ ê siá-hoat bô chīn-pōng, khó-pí kóng <math>3/6 = 2/4 = 1/2</math>. Nā <math>a</math> ham <math>b</math> bô kong-ke ê [[iok-sò͘]] (divisor) ê sî, sī siōng kán-tan ê hêng. Hun-bú sī chiàⁿ--ê, m̄ sī 0 ê pí-sò͘ kan-taⁿ ū 1 ê chit khoán siōng kán-tan ê hêng, hō chò [[siōng-kán hun-sò͘]] (irreducible fraction).
1,547

次編輯