"Tō-tôaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

+pa̍t chióng kóng-hoat
~無編輯摘要
(+pa̍t chióng kóng-hoat)
'''Tō-tôaⁿ''' (导弹), 1-chióng ui-le̍k chin kiông ê [[kun-sū]] bú-khì, sī óa-khó pún-sin ê tōng-le̍k chong-pī hui-hêng, iû '''chè-tō hē-thóng''' ('''tō-ín hē-thóng''') chū-tōng cháu-chhōe bo̍k-phiau. Tō-tôaⁿ ê '''thâu''' kiò-chòe '''chiàn-tàu-pō·''' ('''tôaⁿ-thâu'''), ē-tàng khǹg phó·-thong ê [[hóe-io̍h]], [[he̍k hóe-io̍h]] a̍h-sī [[hòa-ha̍k]], [[seng-bu̍t]] io̍h-che.
 
== Tō-tôaⁿ ê lūi-pia̍t ==
14,442

次編輯