"1 goe̍h 16 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

hyhh
~ →‎Gōa-pō͘ liân-kiat: {{Months}} added
(hyhh)
{{DayInMonthDay InMonth|1}}
Yhb
 
'''1 goe̍h 16 ji̍t''' chiàu [[Gregorius Le̍k-hoat]] lâi-kóng sī [[1 goe̍h]] ê tē 16 [[kang|ji̍t]], mā sī 1 [[tang]] ê tē 16 ji̍t.
 
{{phí}}
H y
 
==Gōa-pō͘ liân-kiat==
{{commons category|January 16|1 goe̍h 16 ji̍t}}
匿名使用者